gegrilltes Seeteufelmedaillon

Tomaten-Anis-Sauce & Gnocchi